НЕТ ИС Начало
 За фирмата  Клиенти  Проекти  Партньори  Новини
 

Финансов отчет 2003 година.

 


Одиторски доклад:

    Oditorski doklad.pdf


Отчет за приходите и разходите:

    opr_p1.pdf

    opr_p2.pdf

Справка за паричните потоци:

    opp_p1.pdf

    opp_p2.pdf

Счетоводен баланс:

    balans_p1.pdf

    balans_p2.pdf

    balans_p3.pdf

    balans_p4.pdf

Справка за оповестяване на счетоводна политика:

    prilogenie_p1.pdf

    prilogenie_p2.pdf

    prilogenie_p3.pdf

    prilogenie_p4.pdf

    prilogenie_p5.pdf

    prilogenie_p6.pdf

    prilogenie_p7.pdf

    prilogenie_p8.pdf

    prilogenie_p9.pdf

    prilogenie_p10.pdf

    prilogenie_p11.pdf

    prilogenie_p12.pdf

    prilogenie_p13.pdf

 
Terms of use
 Поддръжка